PSIQUIATRIA INFANTIL

En el nostre centre sempre hem donat importància de la necessitat de donar a nens i adolescents una assistència específica en el camp de la psiquiatria i psicologia, doncs ells també poden patir trastorns relacionats amb aquestes disciplines. És important conèixer i saber manejar les especificitats que conformen aquest tipus de pacients, ja que els procediments i tècniques de tractament solen variar de les dels adults.

El nostre equip de treball format per psiquiatres i psicòlegs experimentats en aquest camp, ofereixen una assistència altament especialitzada i utilitza els mitjans diagnòstics i terapèutics més actuals..

La nostra filosofia de feina està basada en proporcionar una assistència específica i propera  per als diferents rangs d’edats, i des d’un concepte evolutiu, considera com a fonamentals els canvis que es van produint en el desenvolupament.

Els nens són especialment vulnerables, per tant ens adaptem a ells realitzant diagnòstics i tractaments amb la màxima sensibilitat i prudència.