PSIQUIATRIA


Com una de les àrees de la medicina amb major creixement en els últims temps, la Psiquiatria aquella que s'interessa per l'estudi de la ment humana així com també per l'avaluació, diagnosticación i rehabilitació de malalties o alteracions relacionades amb ella. La Psiquiatria pot interessar-se per l'anàlisi i tractament tant de complicacions emocionals com d'alteracions cognitives en l'individu.