PSICOLOGIA INFANTIL

Quins són els objectius?

Oferir un recurs en el diagnòstic, avaluació, intervenció, orientació i tractament psicològic en la infància/adolescència i en l’edat adulta.

Es parteix d’un enfocament integrador que englobi l’atenció a la persona amb necessitats i el suport a la seva xarxa social i familiar que l’envolta.


Psicopatologia del nen de 0 a 6 anys

Les manifestacions psicopatològiques més freqüents en aquest període evolutiu són:

Trastorn del son:insomni, plors, manca d’hàbits, tiranització per a conciliar el son, terrors nocturns.

Trastorns alimentaris:rebuig als aliments, vòmits, rebequeries per menjar, trastorns digestius, còlics.

Trastorns psicosomàtics:problemes respiratoris, dermatològics o gàstrics.

Trastorns del desenvolupament:retard en la motricitat en el llenguatge, en la capacitat d’adaptació i alteracions en l’establiment del vincle.

Trastorns de la conducta i la relació:ansietat, fòbies, conductes d’evitació, inseguretat, conducta oposicionista o agressiva, hiperactivitat.

Vivència de situacions estressants:ruptures familiars, intervencions quirúrgiques, malalties cròniques (p. e. diabetis, asma) mort de familiars, naixement d’un germà.

Alteracions en l’eliminació(enuresi, encopresi).

Retard en l’inici de l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.


Psicopatologia del nen i jove de 6 a 18 anys

Dificultats en l’àmbit escolar:disminució del rendiment acadèmic, dificultats d’aprenentatge, manca d’atenció – concentració.

Problemes de comunicació i de relació:aïllament i inhibició dels companys, mutisme, quequeig.

Problemes de conducta:conductes disruptives, furts, fugues, agressivitat, manca de control dels impulsos.

Trastorns d’ansietat:fòbia escolar, angoixa al separar-se o fòbies cap a objectes o situacions (gossos, foscor, insectes, agulles…) crisi d’angoixa, preocupacions excessives.

Trastorns de l’estat d’ànim:tristesa, desmotivació, eufòria, irritabilitat, sentiments de culpa o fracàs, canvis freqüents en l’humor.