PSICOLOGÍA

Què és la Psicoteràpia?

És el tractament que promou millores i canvis positius en el pacient, pel que fa al seu comportament, la seva salut psíquica i física, a l'adaptació a l'entorn o a la seva identitat psicològica.

Quins serveis oferim per psicologia?

Comptem amb un equip de Psicòlegs formats en diverses orientacions i especialitats, el que ens permet atendre de manera adequada les necessitats dels nostres clients.

El nostre objectiu és promoure la salut mental i el benestar, establint una relació professional basada en sòlids enfocaments teòrics i tècniques terapèutiques.

La nostra funció com a psicoterapeutes consisteix a acompanyar i guiar al subjecte en la seva trajectòria amb l'objectiu de trobar el seu propi camí i identitat, equilibri i benestar enfortint i consolidant l'autonomia personal en la presa de decisions.

Reconeixem la importància de poder expressar emocions i sentiments sense barreres idiomàtiques, és per això que facilitem l'assistència terapèutica en diversos idiomes: espanyol, català, anglès i italià.

Serveis:

Counselling, Teràpia d'adults, Teràpia Infantil i Juvenil, Teràpia Sexual i de Parella.

En què podem ajudar-lo?

Abús de substàncies; ansietat; autoestima; bullying; Canvis importants en el cicle vital: canvi de país de residència, jubilació, emancipació de fills, cura de familiars, naixement de fills; Dependència emocional; depressió; Disfuncions sexuals; duels; fòbies; Habilitats socials i de comunicació; hiperactivitat; insomni; Maneig de crisi; Problemes relacionats amb l'orientació sexual; Processos d'adaptació cultural; Presa de decisions; Trastorns alimentaris; Trastorns de l'espectre autista