MEDICINA FAMILIAR

El metge de família és el metge de referència inicial per a l'atenció dels problemes de salut tant aguts com crònics i per la seva orientació en l'àmbit especialitzat en els casos que ho necessitin.

El metge de família és el conseller del pacient sobre els seus problemes de salut , intentant donar resposta a les diferents necessitats del pacient des de la pròpia consulta o sollicitant la collaboració dels diferents professionals sanitaris.

Funcions del metge de família :

  • Atenció a patologies agudes.
  • Orientació especialitzada de les patologies d'elevada complexitat.
  • Atenció de les patologies cròniques : Diabetis, Hipertensió, Patologia cardiovascular , Asma i MPOC ...
  • Control de factors de risc : dislipèmies , obesitat ...
  • Medicina preventiva.
  • Revisions de l'estat de salut.