LOGOPEDA

La logopeda és la disciplina que té com a finalitat la prevenció, avaluació, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament integral dels trastorns de la comunicació humana.

Àrea de actuació de la logopèdia i l'exercici de la professió es desenvolupa en camps tan diversos com l’audició, el llenguatge, la parla, la veu i la deglució, i es pot aplicar tant en l’edat infantil, com en l’adulta o en la vellesa.

ALTERACIONS SUSCEPTIBLES DE TRACTAMENT PER LA  LOGOPEDA

TRACTAMENTS PER A NENS:

Retard del llenguatge.

Trastorn del llenguatge (disfàsia).

Retard de la parla (dislàlia).

Teràpia miofuncional: deglució atípica, dificultats en la masticació i la succió, respiració oral, malformacions orgàniques (disglòssia).

Trastorns de la veu: disfonies.

Dificultats i/o trastorns de la lectoescriptura (dislèxia).

TRACTAMENTS PER A ADULTS:

Tractaments per als trastorns del llenguatge (afàsia), la deglució (disfàgia) i la parla (disàrtria), provocats per ictus, traumatismes cranioencefàlics o malalties neurodegeneratives com demències, Parkinson, esclerosi múltiple, esclerosi lateral amiotròfica o corea de Huntington.

Tractaments per trastorns de la veu: disfonies.


TÍTULO 1